Základní a mateřská škola Hlušice Základní a mateřská škola Hlušice ZŠ Hlušice Oficiální stránky

Žákovská knihovna v plném provozu

Také v tomto školní roce 2007/2008 funguje školní žákovská knihovna. Žáci si mohou vypůjčit knížky každou středu o velké přestávce. Mají zde k dispozici 1029 knížek nejrůznějších žánrů a věkových kategorií. Najdeme zde pohádky a příběhy pro nejmenší čtenáře, dobrodužné knihy pro starší, dívčí románky i horory pro kluky a v neposlední řadě vědecko-popularizační knihy o přírodě, vesmíru či historii. Během loňského školního roku proběhlo 219 výpůjček. Prim hrály dobrodružné příběhy a dívčí románky. Doufejme, že i v letošním roce najde většina dětí cestu do naší knihovny a přečte si nějakou pěknou knížku.

zpět...

Vědomostní soutěže

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 15. prosince 2005 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií : 1. kat. – žáci 6. a 7. roč., 2. kat. – žáci 8. a 9. roč. Každý soutěžící musel splnit úkoly ze tří kol : 1. podle poslechu doplnit slovo do textu, 2. vyprávění na dané téma, 3. prezentace tématu dle vlastního výběru

  Kat. 6. a 7. třída ústní prezentace poslech vlastní práce celkem
1. Zámečníková Michaela 9 13 10 32
2. Kaplanová Andrea 10 13 7 30
3. Holman Lukáš 10 9 8 27
4. Kánská Kateřina 10 11 5 26
5. Vízek Petr 8 10 5 23
6. Šádková Eliška 8 10 5 23
7. Pokorný Pavel 10 8 5 23
8. Pavel Lukáš 9 7 7 23
9. Berousková Kateřina 10 10 2 22
10. Mejstřík Tomáš 10 8 4 22
11. Tomášová Aneta 9 6 7 22
12. Žďárský Martin 7 11 2 20
13. Lehký Jiří 8 4 5 17
14. Batelka Michal 5 9 2 16
15. Horvat Michal 2 5 1 8  Kat. 8. a 9. třída ústní prezentace poslech vlastní práce celkem
1. Michal Věříš 9 11 7 27
2. Andrea Grygarová 10 6 9 25
3. Alena Archalousová 10 6 9 25
4. Jan Křivánek 10 5 8 23
5. Michal Vízek 10 8 4 22
6. Petr Tomáš 10 7 4 21
7. Nikola Šádková 9 5 7 21
8. Lucie Klozová 10 5 6 21
9. Veronika Ladrová 10 5 5 20
10. Renáta Ludvíková 10 4 6 20
11. Roman Mifek 10 4 6 20
12. Denisa Nováková 8 7 4 19
13. Lucie Vancová 9 5 5 19
14. Šárka Kovačovská 10 4 5 19
15. Martina Bašková 10 1 8 19
16. Martin Lehký 7 6 0 13

Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a přípravu. První tři v každé kategorii si vybojovali postup do regionálního kola. Regionálního kola konaného dne 20. ledna 2006 v Novém Bydžově se zúčastnily Andrea Kaplanová a Michaela Zámečníková. Obě děvčata se poctivě připravila a úspěšně reprezentovala naši školu.

zpět...

Sportovní výsledky

Okresních kol sportovních soutěží se zúčastňuje 24 škol okresu.

Basketbal chlapci - 12.místo Basketbal dívky - 14.místo Volejbal chlapci - 6.místo
Kopaná chlapci 6. a 7.r. - 5.místo Kopaná chlapci 8. a 9.r. - 2.místo Vybíjená chlapci - 7.místo
Vybíjená dívky - 9.místo McDonalds Cup 2. a 3.r. - 4.místo McDonalds Cup 4. a 5.r. - 2.místo

Hlušická laťka:

školní pohár skok vysoký: Šteyr Michal 140 cm

Hlušický sedmiboj:

běh 50, 100 a 400m, 12 min, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký: Soumarová Lenka, Kohout Ondřej

zpět...

Ochrana přírody

Den Země na hlušické základní škole

Také letos si žáci Základní školy v Hlušicích připomněli Den Země veřejně prospěšnou pracovní aktivitou. Po dohodě s místním obecním úřadem pomáhali při úklidu obecního lesa. 2. května uklidili žáci devátého ročníku pod vedením pana učitele Richarda Vláška větve po kácení v obecním lese. O týden později, 9. května, všichni žáci spolu s učiteli a dalšími pracovníky školy sázeli na uklizené mýtině nové stromky. Každý žák vysadil stromečků několik, celkem se nasadilo téměř tisíc nových stromků. Děti si poté opekly vuřty a zakončily tak toto prospěšně strávené dopoledne.

Naše škola adoptovala dvě zvířátka

V prosinci minulého roku proběhla na naší škole sbírka na podporu ohrožených druhů zvířat. Stali jsme se adoptivními rodiči papouška ary ararauny a činčily vlnaté ze ZOO Dvůr Králové nad Labem. Na jaře plánujeme ZOO navštívit a prohlédnout si adoptovaná zvířátka. Zúčastníme se také vzdělávacího programu na téma „Ohrožené druhy“.

Všem, kteří tuto sbírku podpořili, ještě jednou děkuji.

Ara Ararauna

Ara ararauna je velký modrožlutý papoušek, který dorůstá délky až 80 cm a dožívá se vysokého stáří. Žije ve Střední a Jižní Americe od Panamy po východní Peru a severovýchodní Bolívii. Obývá lesy nejrůznějšího typu, porosty s vysokými stromy podél vodních toků i palmy. Hnízdí v dutinách nejvyšších stromů. Páry jsou celoživotní a drží se i v hejnech stále pohromadě. Dospělí ptáci jsou zabíjeni na maso nebo pro pera.
Ara ararauna patří mezi druhy zařazené do seznamu CITES, tj. do úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ara Ararauna
Ara Ararauna

Činčila Vlnatá

Činčila vlnatá (chinchilla lanigera) je hlodavcem obývajícím jihoamerické Andy. Tato zvířata byla dříve chována téměř výhradně kvůli své vysoce ceněné kožešině, ale nyní často chována pro radost jako domácí mazlíček. V přírodě tato zvířata žijí v prostorech puklin ve skalách či jeskyních a sdružují se do kolonií čítajících mnoho desítek jedinců. Mají poměrně velké množství přirozených predátorů -loví je hadi, lišky či sovy. K maskování činčilám slouží jejich šedá barva kožichu, která splývá s okolními skalami a pokud je činčila přece jen chycena, uvolní jemnou srst útočníkovi do tlamy nebo očí a získá tak čas potřebný k útěku. Jejich kožich je tak hustý, že znemožňuje napadení parazity a poskytuje dostatečnou ochranu v chladném horském klimatu. O svůj kožich také náležitě pečují, když se koupou v jemném písku či prachu. Jsou to zvířata s noční aktivitou a v orientaci jim spíše než oči slouží hmatové vousky. Živí se výhradně rostlinnou stravou – v zajetí přijímají ovoce, listy a prodávaná krmiva zcela bez problému

Činčila Vlnatá
Činčila Vlnatá

Osvědčení o adopci

Osvědčení o adopci
Osvědčení o adopci
zpět...

Exkurze

Zájezd do Londýna

Ve dnech 2. – 6. dubna se vydala výprava ZŠ Hlušice na poznávací zájezd do Londýna. V brzkých ranních hodinách jsme se Eurotunelem přesunuli na území Velké Británie. Během celého zájezdu jsme navštívili snad všechna nejznámější místa v Londýně. Program jsme zahájili v Greenwichi na nultém poledníku, následovala prohlídka města – prošli jsme vládní ulicí Whitehall a Downing Street, volný čas jsme strávili na Trafalgar Square a Picadilly Cirkus, zhlédli jsme věhlasný Big Ben, Houses of Parlament, Westminster Abbey, Backingham Palace, prošli se po Tower Bridge a projeli se na London Eye. Druhý den jsme strávili v univerzitním městě Oxfordu a v rodišti W. Shakespeara ve Stratfordu. Závěrečný den jsme pokračovali opět v Londýně v nejznámějším sídle Tower of London zhlédnutím především korunovačních klenotů a královských ceremonií při korunovaci, v rozsáhlém historicko- přírodovědném muzeu, prošli jsme Hyde Park a vše ukončili v muzeu voskových figurín Madame Tussaud´s. Ubytování a strava byla zajištěna v anglických rodinách, což byla příležitost především pro děti vyzkoušet si komunikaci s rodilými Angličany. Zájezdu se zúčastnilo 19 žáků naší školy a 4 dospělí. Po příjezdu domů jsme v následujícím týdnu uspořádali prezentaci o Londýně s množstvím fotografií z Anglie. Poděkování náleží pí uč. Kubánkové za vynikající zajištění akce ve spolupráci s cestovní kanceláří Redok.

Exkurze v Zoo

Dne 13. 5. 2005 se žáci druhého stupně zúčastnili exkurze v ZOO Dvůr Králové nad Labem. 6., 7. a 8. třída kromě prohlídky samotné ZOO navštívila výchovně-vzdělávací program "OHROŽENÉ DRUHY" a 9. třída si v galerii poslechla program "VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI"a prohlédla si rozsáhlou sbírku maleb Zdeňka Buriana. Poté si všichni prošli pěší safari a projeli se safaribusem. Na závěr naší návštěvy ZOO navštívili ještě naši adoptovanou samičku ary ararauny Nikitu, která s ošetřovateli žije v kuchyni, je ochočená a zvládne zopakovat několik jednoduchých slov.

Setkání s panem prezidentem

Ve středu 2.3.2005 navštívil Nový Bydžov v rámci své cesty po Královéhradeckém kraji prezident České republiky Václav Klaus, doprovázený svou manželkou Lívií Klausovou a hejtmane Královéhradeckého kraje Pavlem Bradíkem. Součástí jeho programu bylo i setkání s občany, které proběhlo na novobydžovském náměstí. Tohoto setkání se zúčastnili i žáci naší školy, konkrétně žáci sedmé, osmé a deváté třídy. Po přivítání pana prezidenta a jeho doprovodu následovala kratičká beseda s občany. Celé setkání proběhlo v přátelském ovzduší a vzpomínka na ně bude určitě patřit k těm, na které se nezapomíná. Po setkání s panem prezidentem navštívili žáci naší školy výstavu v Městském kulturním centru, která byla věnována ptactvu na Novobydžovsku a jeho ochraně. Návštěvu Nového Bydžova žáci zakončili prohlídkou místní knihovny. Mgr. Monika Jáglová

Setkání s panem prezidentem
Setkání s panem prezidentem

Zájezd do Anglie

Pro žáky aglického jazyka připravujeme pětidenní poznávací zájezd do Londýna. Navštívíme nejznámější památky, např. sídlo královny Buckingham Palace, hrad Tower a Tower Bridge, Trafalgarské náměstí, ale i muzeum voskových figur. Ubytování bude zajištěno v anglických rodinách. Zájezd se uskuteční v květnu, přesný termín bude upřesněn. Cena zájezdu 4990,- Kč + přibližně 15,- liber na vstupné. Zálohu 1000,- Kč je nutné zaplatit do 25. 2. 2005. Zájemci se mohou přihlásit u p. uč. Kubánkové.

Předvánoční návštěva betlémů

Adventní doba přímo vybízí k cestě za betlémy. Ta naše nebyla nejjednodušší. Rozhodli jsme se navštívit nejproslulejší ze všech – Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem. Kombinovali jsme dopravu autobusem a vlakem. Zvlášť cestou vlakem jsme byli nadšeni, protože tento způsob cestování je nám vzácný. Návštěvu v Muzeu betlémů jsme si museli předem dojednat. Do Třebechovic totiž směřuje tradičně spousta dětí. V klidu jsme si proto mohli poslechnout výklad o původu vyřezávaných postaviček. Mnohé měly předlohu v tehdejších obyvatelích tohoto města. Chtěli jsme je všechny spočítat a zapamatovat si jich co nejvíce. Víme, že se nám to nemohlo podařit, protože jich je kolem 350. V další místnosti byly sice menší, ale neméně zajímavé betlémy z různých materiálů a krajů. Unikátní byl betlém ze skleněných figurek, prý podobný má sám papež. Potom jsme navštívili tamější prodejnu, kde mnozí z nás už neodolali a začali nakupovat. Další dovršili nákupy v místním hračkářství, neboť před Vánocemi je třeba dělat radost nejen blízkým, ale i sobě. A to se nám podařilo!

zpět...

Šachy

26.11.2009 - Hlušický pohár v šachu

Jako každoročně uspořádal šachový oddíl mládeže přebor školy v šachu. Vítězem se stal 1. Jiří Kánský před 2. Martinem Šafaříkem a 3. Jakubem Trejbalem (kategorie 6. – 9. třídy). Vítězství mezi „páťáky“ si vybojoval Jan Beránek. Nejúspěšnějšími v mladší kategorii byli: 1. Aneta Průšová, 2. Kevin Vízek a 3. Marie Lacková. V roli rozhodčích bezchybně pracovali zkušení šachisté Matouš Pražák a Jan Frýda. Všichni hráči si odnesli drobné ceny, nejlepší vybojovali putovní poháry školy, medaile a diplomy. Zúčastnilo se 30 vyznavačů královské hry. PaedDr. Vaňková Marcela

medailisté starší kat. v Hlušicích
mladší kategorie v Hlušicích
starší kat., s bílými vítěz Jirka Kánský
vítězové mladší kategorie
Setkání s panem prezidentem
Výsledková listina


Vynikající úspěch hlušických šachistů na mistrovství ČR ZŠ

Výprava 1. stupně ZŠ Hlušice si vybojovala 2. místem v krajském kole účast ve finále mistrovství ČR ZŠ v šachu. Putovali jsme na Moravu - do Malenovic u Frýdku - Místku ( 14. - 15. 4. 08 ) a o překvapení nebyla nouze. Družstvo ZŠ Hlušice bylo dle výkonnosti nasazeno osmnácté ( z 26 ) a přivezli jsme 5. místo, když pouze půl bodu, který pro nás byl na dosah ruky, jen vzít včas remízu, nás dělilo od bronzové medaile! Přivézt medaili z mistrovství republiky byl po psychické stránce tak obrovský tlak pro hlušické "benjamínky", že jsme bohužel poslední vyhranou partii nedotáhli do vítězství. Přesto 5. místo v republice - opět vynikající a především zcela nečekaný výsledek - pouze jednou jsme prohráli - s vítězi mistrovství, 2 remízy a 4 vítězství. Dle zápasových bodů by nám patřil bronz, bodování však bylo olympijské. První 2 týmy byly moravské, takže nás může těšit 3. místo v ČR z týmů českých. Perličkou složení našeho družstva jistě je, že naše první dvě šachovnice zaujali fotbalisté All stars týmu Cidliny: Martin Šafařík a Jakub Trejbal, kteří se bili za šachovnicemi jako lvi, dalšími členy družstva byli hlušičtí: Matouš Pražák, Jirka Kánský, Honza Frýda a Petr Batelka. Matouš Pražák vyhrál 1. místo na 2. šachovnici. Blahopřejeme našim mladým šachistům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Hlušický pohár v šachu

Vítězem nejstarší kategorie a držitelem putovního poháru školy se stal Martin Šafařík před druhým Jiřím Kánským a třetím Petrem Batelkou. V mladší kategorii se již tradičně nejlépe dařilo Jaroslavu Trejbalovi, druhé místo vybojoval Aleš Kukla a třetí místo Jan Trejbal. Nejúspěšnějšími děvčaty byly Jana Mochaňová a Barbora Karpašová. V roli rozhodčích spolehlivě působili Martin Kohout, Nikola Frýdová, Lenka Volfová a Kateřina Kánská. Všechny děti si pěkně zahrály a nejlepší byly oceněny diplomy, poháry, medailemi a drobnými cenami.

Hlušický pohár

Hlušický pohár Jako každoročně uspořádal šachový oddíl Základní školy v Hlušicích přebor pro nejmladší vyznavače královské hry. Zpestřením byla účast žáků ze ZŠ Kněžice. Vítězem červnového klání se stal Tomáš Vaněk před Petrem Tomášem a Lukášem Vaníčkem – všichni hráči soutěže 1. ligy žákovských družstev. V mladší kategorii neponechal nic náhodě Martin Kohout, kterého stíhal Martin Žďárský. Překvapením byl zisk bronzové medaile talentovaného prvňáčka Matouše Pražáka. Titul nejlepší dívky si zasloužila Jana Mochaňová, celkem 42 dětí. Podzimní základní kolo Hlušického poháru přineslo mnohá překvapení. V mladší kategorii sesadil z trůnu Martina Kohouta, velice úspěšného hráče mistrovství Čech, Martin Žďárský. Stříbro vybojoval Matouš Pražák – čtvrtý z mistrovství Čech do osmi let. Do čela tabulky se ještě probojovali talentovaní druháci Jakub Trejbal a David Průcha. Nejlepší hráči měli povolen start i ve starší kategorii, kde již Martin Kohout zahrál zcela koncentrovaně a mohl se těšit z poháru pro trojnásobného vítěze přeboru školy. Nejúspěšnějším hráčem 6. – 9. třídy se stal Vladimír Kolman, celkem 51 dětí. V roli rozhodčích vypomáhaly Leona Kohoutová a Veronika Krofová. Nejlepší hráči se radovali z pohárů, medailí, diplomů a všechny děti si odnesly drobné ceny.

Republikové finále základních škol

Účast v nejvyšší republikové soutěži čtyřčlenných žákovských družstev se pro hlušickou školu stává již po několik let téměř tradicí. Vybojovat si však postup je s přibývající konkurencí čím dál těžší. V krajském kole velice pěkně zabodovali žáci 1. – 5. třídy: Tomáš Vaněk 6,5 bodu, Martin Žďárský 1, Martin Kohout 4,5 a Nikola Frýdová 4 body. Stříbrnou příčku zaujali za Třebechovicemi a překvapivě odsunuli z postupového místa základní školu z Jaroměře, Rychnova n. K., Hořic a další. Méně se dařilo starším žákům, kteří trochu lehkomyslně v posledním kole prohýřili půl bodu, který jim k postupu chyběl. Bronzovou medaili vybojovali: Petr Tomáš, Tomáš Vaněk, Michal Brunclík, Vladimír Kolman a Pavel Schovánek, celkem 10 družstev. Na Mistrovství ČR základních škol jsme letos cestovali do Olomouce. V úvodním kole jsme zdolali ZŠ Tábor 3 : 1, utržili jsme porážku od Jinců a Uherského Hradiště, avšak závěr se krystalizoval s dobrými vyhlídkami. Porazili jsme Sokolov 3 : 1, Vysoké Mýto nemilosrdně 4 : 0 a ZŠ Klenčí pod Čerchovem 3 : 1. Rozhodlo poslední kolo, kde jsme poměrně těsným rozdílem podlehli Teplicím 1,5 : 2,5. V konečném účtování jsme dělili 8. – 10. místo z 27 družstev. Opět naši hráči prokázali, že se s výsledky šachistů můžeme řadit mezi první desítku základních škol ČR, což je jistě nádherná bilance. Poděkování za úspěšnou reprezentaci náleží Tomáši Vaňkovi 5,5 bodu, Janě Mochaňové 2, Martinu Kohoutovi 5,5 a Martinu Žďárskému 3 body.
Celkové pořadí: 1. ZŠ Frýdek – Místek 24 bodů, 2. Boršice 19, 3. Český Těšín 18,5, 4. Olomouc, 5. Třebechovice, 6. Klatovy, 7. Jince, 8. – 10. místo ZŠ Teplice, Most a ZŠ HLUŠICE 16 bodů, celkem 27 družstev.

Šachisté v polské Wroclavi

Vzhledem k úspěšným startům našich šachistů v soutěžích, dostalo se nám pozvání na čtyřdenní mezinárodní turnaj do Wroclavi. V kvalitní konkurenci nejen polských, ale i šachistů z Německa a Kanady se nejlépe dařilo Tomáši Vaňkovi. Snad jen trochu štěstí ho dělilo od bronzové medaile. Přesto čtvrté místo z 53 účastníků a především zážitek ze hry na první šachovnici přenášené internetem „on line“ bylo skvělým happy endem na závěr skvělé sezony. První krůčky na mezinárodním poli okusil mladičký Vojta Vaníček a talentovaná Jiřina Prokopová.
Celkové pořadí: 1. Dowgird Filip 7,5 bodu, 2. Lasota Wiktor, 3. Lukasiewicz Aleksander 7 POL, 4. Vaněk Tomáš CZE Hlušice, 5. Iwanow Anna, 6. Kowalczyk Rafal 6,5 POL, 7. Kaminski Tomas CAN 6, 15. a 16. Kaps Annegret, Kunze Julius GER a další, celkem 53 šachistů.

Stručně z dalších úspěchů šachového oddílu

Účast šachistů v Krajském přeboru a v 1. lize družstev 5. a 7. místo.
Frýdek – Místek Mistrovství ČR v rapid šachu: Vaněk Tomáš 2. – 9. místo.
Liberec - Mistrovství Čech do 8 let: Matouš Pražák 4. místo.
Hořice – Krajský přebor Kohout Martin 3. místo, Pražák Matouš 2. místo.
Hořice - turnaj „Špuntů“ : Trejbal Jakub 1. místo.
Rychnov n.K. – Talent 2004: Vaněk Tomáš 2. místo, Pražák Matouš 3. místo.

zpět...

Keramický kroužek

Od října r. 2003 úspěšně funguje na naší škole keramický kroužek. I za tak poměrně krátkou dobu se můžeme pochlubit některými úspěšnými akcemi. Mezi ně patří vysoká vybavenost keramické dílny s vypalovací pecí, kterou se podařilo zakoupit za pomoci místních podnikatelů a organizací. Dílna vlastní od června keramický kruh, pro jehož nákup jsme využili získanou dotaci z grantového programu Královéhradeckého kraje ( 8.000 Kč ).
Proběhly drobné výstavky prací našich žáků, vyráběli jsme keramická přání ke Dni matek a k zápisu do 1.třídy. Na jaře jsme zorganizovali 2. ročník Výtvarně keramického odpoledne pro rodiče s dětmi, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet práci s hlínou i jinými materiály. Další ročník se uskutečnil na podzim. Velkým úspěchem je i zájem dětí o tuto činnost a tím i vhodné využití volného času. Byli bychom rádi, kdyby keramika pomohla některému z našich žáků i při výběru budoucího povolání. Těšíme se na další setkání!

zpět...

Kroužek šikovných rukou

Již druhým rokem na naší škole probíhá kroužek Šikovné ruce. Je určen pro žáky z prvního stupně. Existují dvě skupiny, které se po týdnu střídají. Scházíme se ve středu, v době od 13.00 – 14.30 hod.
V letošním školním roce navštěvuje kroužek 17 dětí. První skupinu tvoří Aneta Křivánková, Veronika Pokrupová, Štěpánka Kohoutová, David Průcha, Eliška Kňourková, Michaela Mrázková, Lenka Průchová a Kristýna Jáglová. Druhou skupinu navštěvuje Martina Zelbová, Jakub Trejbal, Martin Šimůnek, Zuzana Řeháčková, Aneta Tomášová, Kateřina Paštiková, Radka Steffanová, Tereza Vlášková a Barbora Karpašová.
Děti se zde seznámí s novými technikami, např.: drháním ze sisálu, technikou kašírování, drátkováním, ubrouskovou technikou, výrobou ručního papíru, atd. Také s dětmi vytváříme dárkové předměty, hračky, dekorace do bytu …

zpět...

Hra na flétnu

Od září 2001 se děti na naší škole učí hrát na zobcové flétny. Výuka probíhá v hodinách hudební výchovy, v první, druhé a třetí třídě prvního stupně. S dětmi začala hrát paní učitelka Petráčková, která s nimi nacvičila vystoupení ke Dni matek. Díky zájmu žáků i vyučujících se v následujících letech přidaly i další třídy.

Ptáte se, proč vlastně hrajeme?

Naučit se hrát na nějaký hudební nástroj je jistě touhou každého šikovného chlapce nebo dívky. Flétna je nástroj finančně nenáročný, a proto se nám poměrně snadno podaří přesvědčit rodiče o našem dobrém úmyslu začít s dětmi hrát. Foukání dítě nenamáhá, naopak přispívá k tělesnému rozvoji. Dítě se naučí hospodařit s dechem, což využije nejen při zpěvu, ale i při běžné verbální komunikaci. Hra na hudební nástroj člověka esteticky i citově obohacuje, utváří kladný vztah k hudbě. Každé z dětí má možnost stát se malým hudebníkem a hrát sobě i druhým pro radost.

zpět...

Kroužek basketbalu

Zájmový útvar Kroužek basketbalu byl založen v roce 1995 jako reakce na velký zájem žáků místní školy o tento sport. Funguje vždy v zimních měsících, tedy od 1. 10. do 31. 3. Je přístupný dětem od 6 do 15 let a tito jsou rozděleni podle věkových kategorií do jednotlivých týmů, kteří hrají miniturnaj v basketbalu. Kroužek navštěvují i děvčata.
Do částečně zrekonstruované tělocvičny (nové desky na koše, obroučky, sítě, záchytné sítě na oknech a zdech, opravená palubovka ) dochází každou středu mezi 13 a 14 hodinou od 10 do 20 žáků, kteří se chtějí v této hře zdokonalit, ale také absolvovat miniturnaj se svými vrstevníky nebo jen využít volný čas. K dispozici je 20 basketbalových míčů a zárukou erudovaný trenér a rozhodčí v jedné osobě - Richard Vlášek.

zpět...

Kroužek kopané

Vzhledem k dlouhé zimní přestávce místních fotbalistů SK Čechie Hlušice se naše škola v roce 2000 rozhodla, že přípravné období od 1. 11. do 28. 2. vyplní mladým příznivcům kulatého nesmyslu zájmovým útvarem Kroužek kopané.
S laskavým svolením ředitele SOU Hlušice pana Mgr.Vladimíra Blažeje se naši žáci účastní vždy ve středu a pátek od 13 do 15 hodin v hale SOU tréninku a miniturnaje ve futsalu. Kroužek je otevřen pro žáky od 1. do 9. třídy a jednotliví hráči jsou rozděleni podle věkových kategorií do týmů, kteří mezi sebou soupeří o vítězství v turnaji. Ve spolupráci s oddílem kopané SK Čechie Hlušice a jejich trenéry se tak připravují mladší i starší žáci a dorostenci na mistrovská utkání. Vedoucím kroužku je Richard Vlášek.

zpět...

Dětský aerobik

Scházíme se každý čtvrtek od 16.hodin. Děvčata jsou rozdělena na dvě skupiny.
1. skupinu navštěvuje 15 dívek ve věku od 7 let. Děti se seznamují s hudbou, zpívají, hrají si a pomocí říkadel se učí základní kroky aerobiku. Při takové činnosti dbám také na to, aby děti měly správné držení těla a po zdravotní stránce bylo vše v pořádku.
2. skupinu navštěvuje 6 dívek ve věku od 10 let. V hodinách si již méně hrají a více se věnují samotnému aerobiku.

zpět...

Kroužek orientálního tance

Také v letošním školním roce 2007/2008 funguje kroužek orientálního tance.Po odchodu loňských deváťaček, které tvořily jádro skupiny Jasmína, v něm došlo k velkým změnám. Celkem 15 děvčat z prvního i druhého stupně se schází společně každý pátek od 12:30 do 13:30 hodin v učebně VI.třídy. Pod vedením paní učitelky Moniky Jáglové nejprve procvičují základní prvky a tancují jednoduché kombinace. Po půl hodině mladší děvčata odcházejí domů a starší nacvičují složitější prvky a choreografie, se kterými budou vystupovat jako skupina Jasmína v novém složení. Doufejme, že úspěšně obhájí dobré jméno této taneční skupiny.

zpět...     
ZŠ Hlušice | napište nám | webmaster | správa webu