Základní a mateřská škola Hlušice Základní a mateřská škola Hlušice ZŠ Hlušice Oficiální stránky
budova Mateřské školy

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází v klidné části centra obce Hlušice. Je situována dál od hlavní komunikace procházející obcí. Spolu se základní školou stojí v uzavřeném areálu, uprostřed parku a zahrad, v těsném sousedství sportovního areálu obce Hlušice. Budova je přízemní a bezbariérová a je situována většinou prostor na jih. Patří k ní velká školní zahrada, v létě zastíněná vzrostlými stromy. Postupem času procházela úpravami až do současné podoby. ZŠ i Obec Hlušice získaly granty, z nichž byla financována výstavba altánu, jezírka s okrasnými záhony a dřevinami a vybavení zahrady novými herními prvky. Využívána je dětmi z mateřské i základní školy.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 41 dětí.


Provoz školky je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

Rodiče ze spádových obcí – Lužce nad Cidlinou, Skochovic, Staré a Nové Skřeněře a Janovic – mají možnost využít k dopravě svých dětí do MŠ školní autobus s doprovodem pracovnice školy.

MŠ pracuje podle ŠVP ,,ROK JE DLOUHÝ PROVÁZEK, PLNÝ HER A OTÁZEK“

Zvýšenou péči věnujeme:

• rozvoji hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky

• správné výslovnosti a rozvoji vyjadřovacích a komunikačních schopností

• zvyšování matematické gramotnosti

• nácviku čtenářských návyků a dovedností

• individuální péči dětem s odkladem školní docházky, dětem znevýhodněným, opožděným a naopak i dětem nadaným

• vytváření přátelských vztahů mezi dětmi

• zvyšování tělesné zdatnosti každodenním cvičením, cvičením klenby nohou před odpočinkem a plaveckou výukou v JičíněZÁJMOVÉ ČINNOSTI-hra na zobcovou flétnu, výtvarné tvoření, grafomotorické hry a cvičeníDokumenty MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
desatero pro rodiče
Kritéria pro přijetí do MŠ
Školní řád MŠ
Desatero pro rodiče


Úplata za předškolní vzdělávání
Plánované akce školky
Co potřebují děti do školky
Úplata za předškolní vzdělávání
Plánované akce školky
Co potřebují děti do školky
Denní režim
Výroční zpráva 18/19
Denní režim
Výroční zpráva 18/19

Fotogalerie 2019/2020

Fotogalerie 2019 - Záchranář v MŠ
Fotogalerie 2019 - Podzim v MŠ
Fotogalerie 2019 - Cestujeme za zvířátky
Fotogalerie 2019 - Fajn park
Záchranář v MŠ
Podzim v MŠ
Cestujeme za zvířátky
Fajn park
Fotogalerie 2019 - Pampeliškový med
Pampeliškový med

Fotogalerie 2018/2019

Fotogalerie 2019 - Cvičení s rodiči
Fotogalerie 2019 - Malina Vrše
Fotogalerie 2019 - Myslivecká chata
Fotogalerie 2019 - Stavění věže
Cvičení s rodiči
Malina Vrše
Myslivecká chata
Stavění věže
Fotogalerie 2018 - Škola v pohybu
Fotogalerie 2018 - 100 let Československa
Škola v pohybu
100 let Československa

Fotogalerie 2017/2018

Fotogalerie 2018 - Maškarní ve školce
Fotogalerie 2018 - Myslivci u krmelce
Fotogalerie 2018 - Vánoční besídka
Fotogalerie 2018 - Divadlo Drak
Maškarní ve školce
Myslivci u krmelce
Vánoční besídka
Divadlo Drak
Fotogalerie 2018 - Masopust
Masopust

Fotogalerie 2016/2017

Fotogalerie 2017 - Zahradní železnice Chlumec
Fotogalerie 2017 - Hřebčín Kladruby
Fotogalerie 2017 - Mezinárodní den dětí
Fotogalerie 2017 - Plavání
Zahradní železnice Chlumec
Hřebčín Kladruby
Mezinárodní den dětí
Plavání
Fotogalerie 2017 - Beseda o plazech
Fotogalerie 2017 - Den matek
Fotogalerie 2017 - Hasiči Nový Bydžov
Fotogalerie 2017 - Mladý architekt
Beseda o plazech
Den matek
Hasiči Nový Bydžov
Mladý architekt
Fotogalerie 2017 - Maškarní ples
Fotogalerie 2017 - Zimní radovánky
Fotogalerie 2017 - Vycházka ke krmelci
Fotogalerie 2017 - Malá technická univerzita
Maškarní ples
Zimní radovánky
Vycházka ke krmelci
Malá technická univerzita

Fotogalerie 2015/2016

Fotogalerie 2016 - Rc arena Janovice
Fotogalerie 2016 - Zoo Chleby
Fotogalerie 2016 - Stolování
Fotogalerie 2016 - Výlet do hvězdárny
Rc arena Janovice
Zoo Chleby
Stolování
Výlet do hvězdárny
Fotogalerie 2016 - Pyramida zdraví
Fotogalerie 2016 - Stavitel měst a mostů
Fotogalerie 2016 - Exkurze do SŠTŘ Hlušice
Fotogalerie 2016 - Houbařská pohádka
Pyramida zdraví
Stavitel měst a mostů
Exkurze do SŠTŘ Hlušice
Houbařská pohádka
Fotogalerie 2016 - Mikuláš a čert
Fotogalerie 2016 - Pečeme cukroví
Fotogalerie 2016 - Jablíčkový týden
Fotogalerie 2016 - Podzim v parku
Mikuláš a čert
Pečeme cukroví
Jablíčkový týden
Podzim v parku
Fotogalerie 2016 - Stavíme a hrajeme si
Stavíme a hrajeme si

Fotogalerie 2014/2015

Fotogalerie 2015 - Mikuláš
Fotogalerie 2015 - Perníková chaloupka
Fotogalerie 2014 - Nová MŠ
Fotogalerie 2014 - Sportovní den v Novém Bydžově
Mikuláš a čert
Perníková chaloupka
Nová MŠ
Sportovní den v Novém Bydžově
Fotogalerie 2014 - Divadlo Kozlík
Divadlo Kozlík

Fotogalerie 2013/2014

Fotogalerie 2014 - Papoušci
Fotogalerie 2014 - Plavání
Fotogalerie 2014 - Noční školka
Fotogalerie 2014 - Divadlo ve školce
Papoušci
Plavání
Noční školka
Divadlo ve školce
Fotogalerie 2014 - Konec Masopustu
Fotogalerie 2014 - MŠ Přežívání zimy
Fotogalerie 2014 - MŠ Mikuláš
Fotogalerie 2014 - MŠ Plavecká školička
Konec Masopustu
MŠ Přežívání zimy
MŠ Mikuláš
MŠ Plavecká školička

Fotogalerie 2012/2013

Fotogalerie 2012 - MŠ Den otevřených dveří
Fotogalerie 2012 - MŠ Konstruktivní hry
Fotogalerie 2012 - MŠ Hurá padá sníh
Fotogalerie 2012 - MŠ Kroužek flétny
MŠ Den otevřených dveří
MŠ Konstruktivní hry
MŠ Hurá padá sníh
MŠ Kroužek flétny
Fotogalerie 2012 - MŠ Podzimní tvoření a práce na zahradě
Fotogalerie 2012 - MŠ Mikuláš
Fotogalerie 2012 - MŠ Ptačí svatba
Fotogalerie 2012 - MŠ Výchovný koncert
MŠ Podzimní tvoření
MŠ Mikuláš
MŠ Ptačí svatba
MŠ Výchovný koncert
Fotogalerie 2012 - MŠ Rozsvěcení vánočního stromu
MŠ Vánoční strom

Výlet do ZOO v Liberci 2012

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola

Plavání 2011/2012

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Noční školka 24.5.2012

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Během školního roku 2011/2012 nás opět několikrát navštívilo divadélko pro děti ve školce. Na Strašidelnou akademii - vystoupení novobydžovských škol, jsme se vypravili do Jiráskova divadla v Novém Bydžově.

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Na podzim 2011 obdržela MŠ větší finanční částku z rozpočtu školy. Vylepšili jsme si prostředí velké herny novými skříňkami, obchodem, kuchyňskou linkou, sedací soupravou a dvěma počítačovými stolky. Malou třídu oživila kontejnerová skříňka na hračky. Stěhování a montáž probíhala za provozu a byl trochu nepořádek. Ale všechno se zvládlo - děti pozorovaly dodavatele při práci a potom se s nadšením zapojily do úklidu hraček.

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola

Předškolní děti se mohou zapojit do práce v kroužku hry na flétnu, výtvarném a od února 2012 i v kroužku sborového zpěvu.

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
denní činnosti

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Péče o zvěř

Povědět o myslivosti, myslivcích a jejich péči o zvěř v zimě přišel pan Jaroslav Vondruška. Přinesl dětem ukázat některá vycpaná zvířátka a ptáky a nejvíce radosti měly děti z jeho dvou jezevčíků. A abychom jenom nepovídali, vydali jsme se do lesa ke krmelci a donesli zvířátkům seno.

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola

Školka před a po rekonstrukci

léto 2010 - nová okna a dveře, zateplení stropu a nová střešní krytina
podzim 2010 - sociální zařízení pro malou třídu

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola

Noční školka

Letos poprvé jsme nabídly rodičům a odvážným dětem "noční školku". Počasí nám přálo a tak jsme na čtvrtek 28.4.2011 odpoledne připravily hry a soutěže. Navečer přijela na poníkovi kamarádka Anička s maminkou a povyprávěly dětem o jezdectví a péči o koně. Po chutné večeři a koláčcích, které upekla jedna z maminek, jsme před spaním shlédly film pro děti. Všechny děti byly spokojené a nikomu se nestýskalo. Pokud bude zájem, příští rok si noc ve školce můžeme zopakovat.

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola

Plavecká škola Jičín jaro 2011

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola

Den otevřených dveří na letišti v Pardubicích 3. června 2011

Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
Fotogalerie - Mateřská škola
    
ZŠ Hlušice | napište nám | webmaster | správa webu