Základní a mateřská škola Hlušice Základní a mateřská škola Hlušice ZŠ Hlušice Oficiální stránky

Kádrové složení školy

ředitelka školy PaedDr. Marcela Vaňková
zástupce ředitele školy Mgr. Miloslav Cajska
výchovný poradce Mgr. Monika Jáglová
metodik prevence Mgr. Miloslav Cajska
vedoucí učitelka MŠ Lenka Kolmanová
vedoucí školní družiny Dagmar Křivánková
speciální pedagog Bc. Lucie Mauerová
vedoucí školní jídelny Hana Ryglová
účetní školy Miroslava Kuncová
školník a preventista požární ochrany Radomír Vondruška
zpět...

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

zpět...

Rozvrhy tříd 2019/2020, Odjezdy školního autobusu

rozvrhy tříd
jízdní řády autobusů 4.9.2017
Sešity-seznam
Rozvrhy tříd
Jízdní řády od 3.9.2018
Sešity-seznamzpět...

Pedagogické rady a třídní schůzky

pedagogické rady
od 13.oo hod.
třídní schůzky
15.oo až 17.oo hod
písemné informace
rodičům
středa 13.11.2019 čtvrtek 14.11.2019  
    čtvrtek 9.1.2020
středa 22.1.2020    
středa 15.4.2020 čtvrtek 16.4.2020  
    čtvrtek 28.5.2020
úterý 23.6.2020    

Porady učitelů: každá středa v 7:45 hod.

Zápis do 1. ročníku: čtvrtek 2. dubna 2020

zpět...

Doplňující a mimoškolní akce 2019/2020

Den otevřených dveří listopad, prosinec 2019
Přijímací zkoušky na SŠ duben 2020
Lyžařský výcvik 7. ročník a škola v přírodě 4. roč. leden 2020
Plavecký výcvik Jičín: duben až červen 2020
Školní výlety: květen až 15. červen 2020
Škola v přírodě 4.roč.: červen 2020
zpět...

Účast na soutěžích:

korespondenční soutěž M podzim, jaro
pythagoriáda jaro
přírodovědná jaro
konverzační soutěž Aj prosinec
Olympiáda Čj,D prosinec
sportovní soutěže celoročně
zpět...

Další akce školy:

Sběr papíru celoročně
Sběr kaštanů září, říjen
Sběr hliníku a PET lahví celoročně
Den otevřených dveří listopad, prosinec
Prezentace SŠ (účast) listopad
Školní „Zpravodaj“ listopad
Sběr pomerančové kůry zima
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi prosinec
Vánoční besídky prosinec
Sběr léčivých rostlin jaro
Den Země duben
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi duben
Den matek květen
Dopravní výchova 4. a 5. roč. květen
Den dětí červen
Sportovní olympiáda červen
„Ochrana člověka..." - cvičný poplach červen
zpět...

Metodické komise

Předmětové komise vedoucí
1. - 5. ročník Mgr. Drábková Zuzana
cizí jazyky Mgr. Mojžíšová Lenka
přírodní vědy Mgr. Cajska Miloslav
čeština, společenské vědy Mgr. Jáglová Monika
výchovy Mgr. Cajsková Pavla
zpět...

Hlavní úkoly pro rok 2019/2020

1. Práce na školním vzdělávacím programu – aktualizace.

2. Výběr učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.

3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím.

4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP

5. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím

Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

Úkoly předmětových komisí:

- Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.

- Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.

- Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.

- Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.

- Doporučují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.

- Koordinace DVPP, výpomoc při uvádění začínajících učitelů.

- Vyhodnocují přijímací řízení, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků – Standardy apod.

- Koordinují způsob klasifikace a hodnocení žáků.

- Metodicky zajišťují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.

- Podílejí se na tvorbě a aktualizaci školního vzdělávacího programu

- Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

zpět...

Časový plán vyučovacích hodin

1. hod. 7.55 - 8.40
2. hod. 8.45 - 9.30
3. hod. 9.45 - 10.30
4. hod. 10.40 - 11.25
5. hod. 11.30 - 12.15
6. hod. 12.20 - 13.05
7. hod. 13.15 - 14.00
8. hod. 14.05 - 14.50
zpět...

Rozvrh kroužků ZŠ Hlušice

den od-do název vedoucí místo
Po 13.05 - 14.05 Jumping Drábková   tělocvična
Út 15.00 - 17.00 Keramika Křivánková   Keramická dílna
St 12.15 - 13.00 Zumba I. Žáková Nováčková Mš, 1. a 2. tř. učebna 8. třídy
St 13.15 - 14.15 Zumba II. Žáková Nováčková 3. až 9. tř. tělocvična
St 13.30 - 14.30 Merkur Mojžíšová 3. až 9. tř. školní dílny
    Zumba - dospělí Žáková Nováčková dle vypsaných termínů  
    Keramika - dospělí Křivánková dle vypsaných termínů  


Kroužky dotované z grantu EU

den od-do název vedoucí místo
Po 13.30 - 15.00 Badatelský klub Cajska   učebna fyziky
St 11.45 - 13.15 Čtenářský klub Petráčková   Učebna 3. třídy
St 13.00 - 14.30 Čtenářský klub Jáglová   učebna HV
St 12.45 - 14.15 Deskové hry Šubrová   učebna 4. třídy
Čt 12.30 - 14.00 Čtenářský klub ŠD Jáglová   učebna 6. třídy
12.30 - 14.00 Šachy Vaňková   učebna fyziky
14.30 - 16.00 Deskové hry ŠD Křivánková   školní klub

Příprava kurzů pro dospělé: angličtina, obsluha počítačů, jumping pro dospělé (dle zájmu)

zpět...

ICT plán školy

    
zpět...

Školní vzdělávací program (=osnovy, učební plán, průřezová témata)

ŠVP ZŠ Hlušice 2017
VEB PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 08-09
Průřezová témata
ŠVP ZŠ Hlušice
Průřezová témata
VEB zkratky průřezových tématProjekty na ZS Hlusice
ŠVP MŠ 2017
ŠVP učební plán 1.st. 2018/19
Projekty na ZŠ Hlušice
ŠVP MŠ
ŠVP učební plán 1.st. 2018/19ŠVP učební plán 2.st. 2018/19
GDPR
ŠVP učební plán 2.st. 2018/19
GDPRzpět...

Výroční zprávy, inspekční zprávy ČŠI

Výroční zpráva ZŠ Hlušice 2017/2018
Výroční zpráva ŠD Hlušice 2017/2018
Výroční zpráva MŠ Hlušice 2017/2018
Výroční zpráva ZŠ Hlušice 2017/2018
Výroční zpráva ŠD Hlušice 2017/2018
Výroční zpráva MŠ Hlušice 2017/2018
Výroční zpráva ZŠ Hlušice 2016/2017
Výroční zpráva ŠD Hlušice 2016/2017
Výroční zpráva MŠ Hlušice 2016/2017
Výroční zpráva ZŠ Hlušice 2016/2017
Výroční zpráva ŠD Hlušice 2016/2017
Výroční zpráva MŠ Hlušice 2016/2017Výroční zpráva ZŠ Hlušice 2014/2015
Výroční zpráva ŠD Hlušice 2014/2015
Výroční zpráva MŠ Hlušice 2014/2015
Výroční zpráva ZŠ Hlušice 2014/2015
Výroční zpráva ŠD Hlušice 2014/2015
Výroční zpráva MŠ Hlušice 2014/2015Inspekční zpráva ČŠI 2016
Protokol o kontrole ČŠI 2016
Inspekční zpráva ČŠI 2016
Protokol o kontrole ČŠI 2016


Školní řád ZŠ a MŠ Hlušice

Školní řád ZŠ, MŠ a ŠD Hlušice 2012/2013
Školní řád ZŠ Hlušice 2012/2013
Směrnice ŠD ZŠ Hlušice
Vnitřní řád ŠD Hlušice
Školní řád ZŠ Hlušice
Směrnice ŠD ZŠ Hlušice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Školní řád MŠ Hlušice 2017
 Vnitřní řád školní jídelny ZŠ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Školní řád MŠ Hlušice
Vnitřní řád školní jídelny ZŠPrimární prevence rizikového chování

Prevence
CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA
Školní poradenské pracoviště
Prevence
CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA
Školní poradenské pracovištěK prohlížení těchto dokumentů je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader, který si můžete stáhnout ze stránek výrobce zde

zpět...
ZŠ Hlušice | napište nám | webmaster | správa webu