Základní a mateřská škola Hlušice Základní a mateřská škola Hlušice ZŠ Hlušice Oficiální stránky

Školní družina / klub

Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem práce naší školní družiny je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Snažíme se dětem nabídnout smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím zajímavých činností. Týdenní projekty, ve kterých je zpracován výchovný program, se zaměřují především na poznávání a rozvíjení vztahu k přírodě, lidem, zvířatům a mají charakter tvořivého hraní. Většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití již získaných znalostí a dovedností z vyučování. Vycházíme hlavně z prostředí venkova, které je dětem blízké. Součástí týdenních projektů jsou výtvarné práce na daná témata a pohybové aktivity. Naše školní družina má velkou výhodu v tom, že máme možnost využívat veškeré vybavení základní školy, veškerá sportoviště a hřiště, která jsou velmi dobře vybavena.

Provoz školní družiny je ve 2 odděleních s kapacitou 60 žáků od 6:30 hodin do 15:30 hodin.

Provoz je zajištěn 2 kvalifikovanými vychovatelkami a 2 asistentkami pedagoga.

Rodiče ze spádových obcí – Lužce nad Cidlinou, Skochovic, Staré a Nové Skřeněře a Janovic, Žlunic, Slavhostic, Kozojed, Kněžic – mají možnost využít k dopravě svých dětí do ŠD školní autobus s doprovodem pracovnice školy.

ŠD pracuje podle ŠVP"Hrou k poznání....."

Akce školní družiny
Září: Setkání s hajným
Čas jablíček – pečeme štrůdl a další dobroty z jablek
Mobilní planetárium
Říjen: Soutěž „O nejhezčí podzimní vazbu“
Průvod se světýlky (opékání)
Češovské valy- poznáváme historii našeho okolí
Listopad:
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi a keramický jarmark
Vystoupení ŠD – rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec: Čertovký rej – zámek Sloupno
Vánoční divadelní představení
Soutěžní výstava betlémů
Leden: Myslivecká chata – sdružení Tetřev
Soutěž – autíčka na ovládání
Únor: Maškarní karneval
TALENTMÁNIE ANEB moje zájmy, záliby
Březen: Jak se tvoří s „dospěláky“ :-)
Duben: Čarodějnický rej
Jak se peče s babičkami :-) :-)
Květen: „My se školy nebojíme“ - setkání předškoláků v ŠD
Výlet – vojenská technika NB (pan Bodešínský
Červen: Dopravně bezpečnostní odpoledne (pan Kutík)
Odpoledne u rybníku Hliňák
Turnaje ve vybíjené, přehazované a fotbalu
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Děti pozor, červená

Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená
Fotogalerie - Děti pozor, červená

Duhové barvy podzimu

Fotogalerie - Duhové barvy podzimu
Fotogalerie - Duhové barvy podzimu
Fotogalerie - Duhové barvy podzimu
Fotogalerie - Duhové barvy podzimu

Keramický kroužek

Fotogalerie - Keramický kroužek
Fotogalerie - Keramický kroužek
Fotogalerie - Keramický kroužek
Fotogalerie - Keramický kroužek
Fotogalerie - Keramický kroužek
Fotogalerie - Keramický kroužek
Fotogalerie - Keramický kroužek

Dekorace družiny a školy

Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy
Fotogalerie - Dekorace družiny a školy

Pes přítel a kamarád

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub


Jak se peče s babičkami

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Vánoční výtvarné odpoledne

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

My se školy nebojíme

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Karneval 2012

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Družina na kolech - akce 2011/12

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Podzimní setkání rodičů a děti ve školní družine

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Soutěžní výstava košíků 2011

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Bramborový den 2011

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Akce školní družiny na šk. rok 2010/11
Září: Posezení u ohýnku
Celo-družinová cyklistická soutěž
Soutěž „O nejhezčí podzimní košík“
Říjen: Průvod se světýlky (opékání)
Tvoření z kaštánků (děti + rodiče 13.00- 15.00)
„S hajným do lesa“ aktivní pobyt dětí v lese
Listopad: Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi
Prosinec: Vánoční hraní v MŠ
Pečení perníků a cukroví
Leden: Návštěva denního stacionáře Apropo (Jičín)
Soutěž ve skládání puzzle
Únor: Maškarní karneval
Soutěž v elektronických šipkách
Březen: Soutěž „O nejchutnější jarní salát“
Jarní tvoření ve školní družině ( 13.00-15.00)
Duben: Čarodějnický rej
Dívčí odpoledne (p. Vlášková)
Květen: „My se školy nebojíme“ - akce pro předškoláky
Červen: Den dětí – soutěže, hry
Fotbalový turnaj družstev

Návštěva denního stacionáře APROPO v Jičíně

Už třetím rokem spolupracuje naše Základní škola v Hlušicích s denním stacionářem APROPO v Jičíně. Ukazují nám formou besed život handicapovaných dětí takový, jaký opravdu je. Letos jsme se rozhodli přímo navštívit APROPO v Jičíně a prohlédnout si prostředí, které dětem pomáhá překonávat jejich postižení. Za velmi ochotné spolupráce paní Boudyšové a paní Krupkové jsme měli možnost vidět celý stacionář- odpočinkovou klubovnu, třídu s dětmi při práci, rehabilitační místnost, pomůcky pro postižené děti jako je zvedák, schodolez, speciální koupelnu s WC. Děti nejvíce zaujala terapeutická místnost SNOUZELEN s vodní postelí, světelnými efekty a hudbou, kde děti relaxují. Navštívili jsme také nově zrekonstruovaný byt pro tři handicapované chlapce a jejich asistentky. Po příjemně stráveném dopoledni se do APROPA určitě na jaře vrátíme a chtěli bychom strávit víc času přímo s dětmi (klienty stacionáře).

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Divadlo "Radujme se, veselme se"

V předvánočním čase by měl být čas na povídání si s dětmi o tradicích Vánoc, o tom co vlastně Vánoce znamenají- nejen spoustu dárků a dobroty na stole. Je čas na zážitky třeba z divadelního představení , adventního koncertu nebo vánoční výstavy. 21. prosince jsme do školní družiny objednali pro děti divadelní představení s názvem „Radujme se, veselme se“. V moc krásném pojetí herečky z Klicperova divadla v Hradci Králové měly děti možnost shlédnout příběh o narození Ježíška. Příběh byl doplněn nápaditou scénou i loutkami. Malým divákům i nám se představení moc líbilo a my jsme rády, že jsme strávily předvánoční čas „tak trochu jinak“.

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Maškarní rej 2011

K zimě patří masopust a k masopustu maškarní. Děti se už nemohly dočkat až se v pátek 28. února 2011 sejdeme ve školní družině a ony se budou moci převléknout za princezny, čaroděje, piráty nebo kovboje. Přišla i Sněhurka, pavoučí muži a netradiční byla určitě dýně. V tělocvičně potom začala ta opravdová zábava. Společně se tancovalo (s míčkem, s koštětem i s kloboukem). Pro děti bylo připraveno osm stanovišť s různými disciplínami, kde si vyzkoušely svoji dovednost, ale i štěstí. Při vyhlašování nejlepších masek sice trošku zavládl smutek mezi těmi, co porota (dívky z osmé třídy) nevybrala, ale s prázdnou neodešel nikdo.

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Cyklistické závody

V rámci dopravního týdne jsme uspořádali ve školní družině 22.9. 2010 cyklistickou soutěž. Šestnáct dětí si přivezlo do ŠD kola a samozřejmě cyklistické přilby. Nejprve jsme si s dětmi pověděli, jak má vypadal správně vybavené jízdní kolo (druhý den zakreslovaly do pracovních listů chybějící výbavu kola). Pravda, ne všichni měli kolo v úplném pořádku a podle předpisů, ale nikoho jsme ze soutěže nevyřadili. Pak jsme se přesunuli na dopravní cvičiště SŠTŘ Hlušice. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, ale před tím se musely pořádně „rozjezdit“. Zahrály si „honičku se šátkem“ na kolech, jely nejpomalejší jízdu a „osmičku“ podle nakreslené čáry. Jezdili jsme podle hesla „rychle, ale bezpečně“. Vyhrát samozřejmě nemohly všechny děti (záleží nejen na schopnosti dětí, ale i na kole, které dítě má), ale myslím, že všichni cyklisté zažili zábavné odpoledne ve školní družině :-)

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Setkání s hajným

V naší školní družině v Hlušicích pracujeme s dětmi podle týdenních projektů. Jedním z témat je „ČAS LESA“. Přemýšleli jsme, jak dětem zpestřit program v ŠD a za velmi ochotné a perfektní spolupráce hajného Ing. Luboše Soukupa se nám to myslím povedlo. Pan Soukup připravil pro děti odpolední setkání v lese. Děti měly možnost vidět jak se kácí strom, koně a traktor při práci v lese. Dozvěděly se, jak se zakládá les, jak dlouho rostou stromy, jak o les pečovat a spoustu dalších zajímavostí. Pak jsme se prošli lesem ke „střelnici“, kde měly děti ukázky paroží, per ptáků a kůru ze stromu poškozenou kůrovcem. Jako „třešničku na dortu“ jsme viděli skvělou střelbu pana Soukupa na asfaltové holuby. I když jsme venkovská školní družina, nemáme les tak blízko, abychom tam mohli čas od času zajít, takže náš „lesní výlet“ byl pro děti velmi příjemný a zajímavý.

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Podzimní košíky

I když pro spoustu lidí je nejkrásnější roční období jaro nebo léto, já si myslím, že i podzim má svůj neopakovatelný půvab. Když máme krásné „babí léto“ se sluníčkem, které zbarví stromy do podzimních barev, nabídne nám šípky, kaštany, jablíčka, barevné listy, dýně a spoustu dalšího „přírodního materiálu“ je čas vytvořit si podzimní aranžmá. Ve školní družině jsme vyhlásili 14ti denní tvořivou soutěž „PODZIMNÍ KOŠÍK“. Sešlo se nám dvanáct úžasných košíků, košíčků a misek plných podzimních krás, které nám zdobí chodbu u školní družiny a nabízejí inspiraci ostatním dětem i dospělým Vybrat mezi nimi ten nej… bylo opravdu těžké. Hodnotili žáci, učitelé a další zaměstnanci školy. Vítězem se stala společná práce děvčat z osmé třídy, na druhém místě skončil nádherný podzimní klobouk Terezky Volejníkové z první třídy a třetí místo obsadil košík Veroniky Kačerové ze druhé třídy. Všichni zúčastnění dostali pamětní listy a ceny za svou snahu a píli. A co závěrem? Vítáme tě podzime :-)

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub

Průvod se světýlky 2010

12. října 2010 proběhl ve Školní družině v Hlušicích už 3. ročník podzimního setkání rodičů, dětí a vychovatelek „Průvod se světýlky“. Počasí bylo letos nádherné a přišla spousta rodičů a dětí užít si zábavné odpoledne a zřejmě i posledního podzimního sluníčka. Jako novinku jsme pro děti připravili sedm stanovišť, kde společně s rodiči plnily zábavné úkoly ( např. trefování kaštanů do terče, malování draků na asfalt, tvoření podzimního stromu, poznávání hub, atd…). I letos nám podzim nadělil barevné dýně na dlabání a opět vznikala magická strašidýlka z dýní. Při ohýnku a opékaných buřtech se příjemně povídalo a ve čtvrt na sedm, když se trochu setmělo, vyšel „průvod se světýlky“. Tak nashledanou za rok – PODZIME !!!

Dagmar Křivánková

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Nejsme všichni stejní

To, že mezi námi jsou děti a lidé, kteří se nějak odlišují (mentálně, tělesně), vědí už děti od mateřské školy. My se v naší školní družině při ZŠ a MŠ Hlušice snažíme, aby se vztah k postiženým dostal dětem tzv. „pod kůži“ a začaly tuto skutečnost vnímat co nejdříve a zcela normálně. Proto už druhým rokem spolupracujeme s jičínským stacionářem APROPO. I letos k nám přijela maminka s postiženou Terezkou a její paní učitelkou. Vysvětlovaly dětem metody práce, učení i běžných denních činností a zároveň možnosti těchto dětí. Součástí Byla i ukázka CANISTERAPIE a „polohování“ pejsků s postiženým dítětem. Paní Kvapilová, která přijela s velkým černým kníračem a boxerkou, mimo jiné poučila děti, jak se vyhýbat střetu se psem. Zahrála si s dětmi s pomocí cvičených pejsků zajímavé hry. Na jaře bychom si chtěli se školní družinou udělat výlet přímo do jičínského Apropa, a strávit tam s dětmi víc času.

Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Akce školní družiny na šk. rok 2009/10
Září: Posezení u ohýnku Výlet do zámku ve Sloupně
Říjen: Průvod se světýlky (opékání) Soutěž o nejhezčího draka
Listopad: Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi „dílnička“ – pletení z papíru
Prosinec: Vánoční hraní v MŠ Pečení perníků a cukroví
Leden: Návštěva myslivecké chaty Soutěž ve skládání puzzle
Únor: Maškarní karneval Soutěž v elektronických šipkách
Březen: Soutěž Jarní výtvarné odpoledne
Duben: Čarodějnický rej Dívčí odpoledne
Květen: „My se školy nebojíme“ - akce pro předškoláky
Červen: Den dětí – soutěže, hry


Výlet do zámku ve Sloupně

Od května 2009 vystavuje naše škola v zastoupení školní družiny své výtvarné práce a projekty na zámku ve Sloupně v rámci výstavy škol mikroregionu Novobydžovska. Rozhodli jsme se s dětmi ze školní družiny podpořit naši školu a naplánovali jsme si v pátek 11.9.2009 výlet do Sloupna. Jeli jsme linkovým autobusem z Hlušic do Nového Bydžova a odtamtud jsme šli pěšky tři kilometry na zámek. Cesta byla příjemná, svítilo nám krásně sluníčko. V zámku nás čekal pan Draštík, který dětem krátce povyprávěl o historii a zavedl nás i do půdních prostor, kde je umístěný funkční hodinový stroj. Poté si děti volně prohlédly vystavované práce, obrázky a projekty. Součástí výstavy je soutěž „O zlatý zámecký klíč“, kdy návštěvníci mohou hlasovat pro školu, jejíž práce se jim nejvíc líbí. I když jsme dávali bodíky naší škole, na vítězství to nestačilo. ZŠ a MŠ Hlušice skončila na pěkném 3. místě. Odchod nám zkomplikoval déšť. Pořádně se rozpršelo, takže jsme v zámku strávili další půlhodinu, než se počasí umoudřilo. Cesta zpátky už byla veselejší, „skákali jsme přes kaluže“ a stihli jsme i slíbenou zmrzlinu.

Dagmar Křivánková
( ZŠ a MŠ Hlušice)

Týden pro Zemi

V naší školní družině ( při ZŠ a MŠ Hlušice ) připravujeme pro děti odpolední program podle týdenních projektů, které jsme zpracovali v rámci nového ŠVP pro ŠD.
Jedním z těch zdařilých byl TÝDEN PRO ZEMI ( od 20.4.-24.4.2009 ) Protože rádi tvoříme z odpadových materiálů, začali jsme výtvarnými pracemi. Po celý rok sbíráme různé krabičky, víčka od PET lahví, kelímky od jogurtů, staré noviny a jiné. Letos jsme se zaměřili na sáčky od čajů, ze kterých děti vytvořily krásné koláže dinosaura, velryby, a ještěrky. Práce byla zábavná a rychle utíkala. Mladší děti vytvářely z krabiček a roliček „ekologickou“ továrnu. Přitom jsme si s dětmi povídali o nutnosti a výhodách třídění odpadů a péči o naše okolí. Další den jsme měli naplánováno malování na popelnice. K tomu nám krásně svítilo sluníčko a pod rukama dětí se popelnice měnily ve „výtvarná díla“ plná květů, ptáčků, motýlů podle dětské fantazie. Vždyť i popelnice může být hezká!
Nechyběla ani soutěž ve znalostech o třídění odpadů. Děti měly na školní zahradě připraveno 15 stanovišť s úkoly, které musely správně vyřešit. Poslední den jsme nainstalovali všechny práce na chodbě školy a tím i ukončili zajímavý týden ve školní družině.

Dagmar Křivánková
( ŠD Hlušice )

Výsledek naší týdenní práce
Velryba z čajových sáčků
I popelnice můžou být veselé !!!!
Výsledek naší týdenní práce
Velryba z čajových sáčků
I popelnice můžou být veselé !!!!

ŠD vytváří prostor pro volnočasové aktivity dětí (zejména prvního stupně).Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
Fotogalerie - školní družina / klub
    
ZŠ Hlušice | napište nám | webmaster | správa webu