Základní a mateřská škola Hlušice Základní a mateřská škola Hlušice ZŠ Hlušice Oficiální stránky

Nabídka dopoledních svačin pro žáky ZŠ

Školní jídelna nabízí pro žáky ZŠ od 1.2.2011 dopolední svačiny

Cena svačiny: 11Kč
(svačina zahrnuje denně čerstvé pečivo z Pekárny Kněžice (rohlík, houska, chléb) a různé druhy pomazánek, popř. máslo a šunka nebo sýr. 1x týdně bude zařazena sladká svačina (makový závin,kobliha,loupák s máslem,medové máslo).
Výdej svačiny: o velké přestávce (9.40 - 9.55 hod)
Placení svačin: současně s placením obědů předem na další měsíc
Odhlašování svačin: stejně jako u obědů do 12.30 hod. na následující den.Historie školní jídelny

Stravování v ZŠ se datuje od padesátých let minulého století – přesněji od roku 1955. Na obědy v prvních letech od zahájení činnosti ŠJ mohly chodit pouze děti zaměstnaných rodičů a žáci dojíždějící z okolních obcí. Cena oběda se tehdy pohybovala kolem 2,40 Kčs za 1 oběd. Poté v roce 1957 – 1958 se mohli začít stravovat včichni žáci ZŠ . Poplatek za obědy se poprvé dělil na dvě věkové slupiny a to 1. – 5. třída 2,40 Kčs a 6. – 9. třída 2,80 Kčs . Po roce 1960 vzrostla cena oběda nad 3,- Kčs a každý strávník stravující se ve ŠJ si musel na oběd přinést v sáčku svůj vlastní příbor.
Příprava jídel v této době nebyla vůbec jednoduchá. V kuchyni o velikosti 6 x 6 metrů se vařilo kolem 250 obědů a to ve starých stísněných podmínkách na kamnech, kde se topilo uhlím. V jídelně , která měla rozměry 6 x 9 metrů bylo okolo padesáti míst ke stravování a sedělo se po obvodu místnosti, přičemž děti z MŠ se stravovaly v prostorách nynější chodby . Teprve po uvolnění bývalého učitelského bytu se jídelna MŠ přesunula do jedné z jeho místností.

Prvním kolektivem kuchařek , které zabezpečovaly stravování dětí ve zdejší škole, byly Marie Prokopová, Vlastimila Kotková a Marie Berná. Později zde byly zaměstnány Marie Raichová, Slavěna Ryglová, Jiřina Archalousová a Ludmila Vondrušková. Po odchodu do starobního důchodu nastoupil nový kolektiv kuchařek , který zde pracuje dodnes.
Vedení školní jídelny se poprvé ujala paní Marie Jelínková, dále Ludmila Kratochvílová, Pavel Sameš s manželkou, Jana Fedaková, Alena Plecháčová, Ing. Naděžda Filounková a od roku 1991 vykonává funkci vedoucí ŠJ Marie Vrbová.

V letech 1987 – 1990 byla vybudována přístavba nového křídla budovy ZŠ. Zde byla kromě jiného zřízena i nová kuchyň s jídelnou. Stravovací zařízení zde sloužilo 14 let až do doby , kdy vstoupily v platnost nové předpisy sladěné s evropskými normami.


Rekonstrukce školní jídelny

červenec - srpen 2004.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se zpřísnily hygienické požadavky na zařízení veřejného stravování. V důsledku zpřísnění těchto norem bylo nutno naši školní jídelnu zrekonstruovat dle požadavků daných hygienických norem. Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva byla vypracována projektová dokumentace tak, aby vyhovovala daným normám, krajské hygienické stanici ale i zaměstnancům kuchyně.
Rekonstrukci kuchyně provedla firma, která byla vybrána na základě výběrového řízení obecním úřadem. Stavební práce prováděla firma NOVOS Nová Paka, elektroinstalaci firma MIHL s.r.o. Nová Paka a vodovodní práce SINTOP Nový Bydžov. S demolicí staré kuchyně se začalo 28. června 2004 odpoledne a po stavební stránce byla kuchyň dokončena 22.8.2004 . Poté nastoupila firma GAMA HOLDING Praha a.s., která vybavovala kuchyň a jídelnu gastrozařízením - pacovní stoly pro jednotlivé pracovní úseky, konvektomat,plynový kotel,myčka na nádobí, plynový sporák, čajník atd. Ač tato firma měla velice krátký termín na dovybavení kuchyně, vše dobře zvládla.
I když díky stávajícím stavebním podmínkám bylo těžké novou kuchyň vymyslet, nakonec byl v rekordně krátkém čase vypracován jak z estetického tak z účelového hlediska velice kvalitní projekt. Firmy , které se na rekonstrukci podílely, odvedly velice dobrou práci v krátkém časovém termínu. Vždyť 26. srpna 2004 byla již nová kuchyň zkolaudována.
Výsledkem veškerého úsilí všech zúčastněných je pro obec sice finančně náročná, ale velice krásná a plně účel splňující školní jídelna, za níž patří největší poděkování především Obecnímu úřadu Hlušice.


Kolektiv školní jídelny

Školní jídelna Hlušice je od 1. ledna 2003 organizační složkou příspěvkové organizace ZŠ Hlušice.

V současné době zde pracují tyto pracovnice :

Raichová Marie vedoucí kuchařka
Kratochvílová Marcela kuchařka
Zelbová Naděžda kuchařka
Hana Ryglová vedoucí školní jídelny

V případě nepřítomnosti vedoucí jídelny se obracejte na vedoucí kuchařku

Poplatky za stravné od 1.9.2018

Mateřská škola

Děti do 6 let
Přesnídávka 8,- Kč
Přesnídávka + oběd 29,- Kč (8+21)
Přesnídávka + oběd + svačina 36,- Kč (8+21+7)

Děti 7 - 10
Přesnídávka 8,- Kč
Přesnídávka + oběd 32,- Kč (8+24)
Přesnídávka + oběd + svačina 39,- Kč (8+24+7)

Do věkové skupiny je strávník zařazen na dobu školního roku / 1.9. – 31.8./, ve kterém dovrší věku 7 let. V dalších dnech nepřítomnosti v MŠ, může dítě odebírat oběd za plnou cenu, tj. 54Kč (do 6 let), 57Kč (7-10let)Základní škola

Věková skupina
Žáci 7 – 10 let Oběd 24,- Kč
Žáci 11 – 14 let Oběd 26 Kč
Žáci 15 let a více Oběd 28,- Kč

Do věkové skupiny je strávník zařazen na dobu školního roku /1.9.-31.8./, ve kterém dovrší věku dle uvedených skupin. V dalších dnech nepřítomnosti v ZŠ, může žák odebírat oběd za plnou cenu, tj. 57Kč (7-10 let), 59Kč (11-14let), 61Kč (15 a více let).Zaměstnanci ZŠ Oběd 18,- Kč (FKSP +10 Kč)
Bývalí zaměstnanci ZŠ Oběd 51,- Kč

Důchodci – odchod do důchodu od 1. 1. 2003Doplňková činnost

cizí strávník Oběd 62,- Kč
Svačiny pro žáky ZŠ Svačina 11,- Kč


Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Hlušice

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ
Vnitřní řád školní jídelny ZŠ
Provozní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny ZŠ
Vnitřní řád školní jídelny MŠ
Provozní řád školní jídelny

    
ZŠ Hlušice | napište nám | webmaster | správa webu